social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption

Wybierz interesującą Cię kategorię z menu po lewej stronie.

Budownictwo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Ochrona Przeciwpożarowa

 

 

 

 

 

 

*****Tagi*****

solec kujawski, jakub cimachowski, solec, bydgoszcz, toruń, certyfikat energetyczny, kosztorysy, opinie techniczne, doradztwo, zasady, ochrona, zabezpieczenie, wyposażenie, sprzęt, dobór, znaki

Firma CimaTech oferuje usługi w zakresie:

     budownictwa                                                   

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
 • wykonywanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy techniczne budynków),
 • kierowanie robotami budowlanymi,
 • generalne wykonawstwo obiektów budowlanych przy współpracy z profesjonalną firmą budowlaną oraz firmami instalacyjnymi,
 • budowa budynków jedno i wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych "pod klucz",
 • współpraca z biurami projektowymi oraz projektantami różnych branż,
 • obsługa prowadzonych robót budowlanych przez geodetę i geologa,
 • sporządzanie certyfikatów energetycznych oraz planów bioz,
 • kosztorysowanie,
 • opinie techniczne,
 • inwentaryzacje budowlane,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa budowlanego i przepisów pokrewnych,
 • pomoc w uzyskiwaniu warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i użytkowania obiektów budowlanych,
 • pomoc przy wyborze podwykonawców i zakupie materiałów budowlanych,
 • fachowa obsługa i doradztwo na każdym etapie realizowanej inwestycji.

 

     ochrony przeciwpożarowej                              

Sprzedaż artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

     bezpieczeństwa i higieny pracy                        

Firma CimaTech pracuje w oparciu o System STER, wydany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy, który umożliwia prowadzenie oraz pełne dokumentowanie w skali całego przedsiębiorstwa wszelkich przewidzianych prawem, obowiązkowych działań związanych z bhp na stanowiskach pracy, w szczególności takich jak:

 • szkolenia wstępne i okresowe pracowników oraz kadry kierowniczej i pracodawców,
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej  (Statystycznej Karty Wypadku, Protokołu Powypadkowego i odpowiednich załączników),
 • dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego dokonywana jest na podstawie zawartych w systemie obowiązujących w Polsce wartości NDS i NDN czynników szkodliwych w środowisku pracy),
 • bezpośredni nadzór w zakrsie bhp podczas prowadzenia robót budowlanych,
 • pełnienie funkcji specjalisty ds. BHP w zakładzie pracy (pracownika służby BHP),
 • kontrola okresowa warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 • okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
 • organizacja zadań oraz pozostałe zagdnienia z zakresu bezpieczeństwa i hignieny pracy ,
 • opracowywanie regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp,
 • prowadzenie i dokumentowanie działań z zakresu profilaktyki technicznej, medycznej i organizacyjnej w celu ograniczenia skutków występujących zagrożeń zawodowych,
 • określanie priorytetu w zakresie ograniczania skutków zagrożeń zawodowych,
 • prowadzenie rejestru zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy,
 • prowadzenie kart wyników pomiaru czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • opracowywanie wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy (zgodnie z zalecaną metodyką, określaną przez odpowiednie normy),
 • rejestrowanie kosztów ponoszonych w związku z podejmowaniem działań profilaktycznych,
 • rejestrowanie chorób zawodowych,
 • prowadzenie systematycznej ewidencji informacji o pracownikach, związanej z gromadzeniem ich indywidualnych danych z zakresu bhp oraz wszelkich przysługujących im świadczeń z tego tytułu,
 • zautomatyzowany system doboru środków ochrony indywidualnej stosownie do zagrożeń zawodowych zidentyfikowanych na stanowisku pracy oraz dostęp do aktualnej bazy wzorów tego rodzaju środków dostępnych w kraju i posiadających stosowny certyfikat bezpieczeństwa,
 • dysponowanie bazą kart informacyjnych na temat niebezpiecznych substancji chemicznych, która umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji dotyczących wybranych czynników chemicznych,
 • dysponowanie wbudowanym wykazem norm obowiązujących w Polsce, dotyczących pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy,
 • wydruki (wg obowiązujących wzorów) dokumentów, związanych z przewidzianą prawem sprawozdawczością w zakresie bhp, tj.: karta bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na stanowisku pracy, zawierająca m. in. rejestr wyników badań i karty pomiarów, karty wyników pomiarów czynników szkodliwych, sprawozdanie o warunkach pracy (Z-10) dla Głównego Urzędu Statystycznego, plany pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy, zestawienia stanowisk pracy zakwalifikowanych do poszczególnych kategorii ryzyka, wykazy stanowisk, na których pracownicy otrzymują świadczenia profilaktyczne, zestawienia stanowisk pracy, na których są przekroczone dopuszczalne wartości stężeń lub natężeń czynników szkodliwych, zestawienia działań ograniczających poziom ryzyka, wykazy czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w przedsiębiorstwie, zbiorcze zestawienia wyników pomiarów charakteryzujących czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowiskach pracy.

Sprzedaż artykułów z zakresu bhp

Pozostałe zagdnienia z zakresu bezpieczeństwa i hignieny pracy 

     inne                                                                      

 • szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym oraz suwnic.

 

Biorąc pod uwagę zdobyte doświadczenie i niezbędne uprawnienia firma CimaTech spełniać będzie oczekiwania wszystkich klientów w tym zakresie.


Stan prawny - marzec 2013

 

*****Tagi*****

Jakub Cimachowski, Solec Kujawski, SOLEC, solec, KIEROWNIK, bydgoszcz, toruń, Inspektor, nadzór, kierownik budowy, przeglądy budynków, kontrole okresowe budynków,  przeglądy techniczne budynków, kontrole okresowe stanu technicznego budynków, PRZEGLĄDY, kosztorysy budowlane, plan, bioz, nadzór, ryzyko zawodowe, wypadki, bezpieczeństwo, higiena pracy, dokumentacja, wymagania, wytyczne, projektowe, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, plany ewakuacji, ochrona przeciwpożarowa, ekspertyzy ppoż,  świadectwa energetyczne, certyfikaty, wózki widłowe, jezdniowe, suwnice, roboty konstrukcyjne, roboty budowlane, roboty wykończeniowe, prace wykończeniowe, wykończeniówka, budowa budynków, budowa domów, jednorodzinnych, wielorodzinnych, generalne wykonawstwo obiektów budowlanych,

 

W ramach wykonywanych usług Firma CimaTech oferuje sprzedaż artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. W swojej ofercie posiada m.in.:

 1) Instrukcje przeciwpożarowe:

a) ogólne,

b) na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

c) przy obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego,

d) dla obiektów budowlanych różnego przeznaczenia (budynki biurowe, szkolne, służby zdrowia, produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, restauracyjne, hotelowe itp.),

e) przy wykonywaniu różnych prac.

2) Gaśnice:

a) proszkowe,

b) pianowe,

c) śniegowe,

d) przewoźne,

e) koce gaśnicze.

 3) Oznakowanie bezpieczeństwa:

a) ewakuacyjne,

b) techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

c) zakazów i nakazów,

d) ostrzegawcze i informacyjne.

Ponadto w swojej ofercie firma CimaTech posiada również artykuły z zakresu bhp.

 W ramach wykonywanych usług Firma CimaTech oferuje sprzedaż artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
które spełniają
wymagania stawiane przez przepisy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. W swojej ofercie posiada m.in.:

1) Instrukcje przeciwpożarowe:

a) ogólne,

b) na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

c) przy obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego,

d) dla obiektów budowlanych różnego przeznaczenia (budynki biurowe, szkolne, służby zdrowia, produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, restauracyjne, hotelowe itp.),

e) przy wykonywaniu różnych prac.

2) Gaśnice:

a) proszkowe,

b) pianowe,

c) śniegowe,

d) przewoźne,

e) koce gaśnicze.

3) Oznakowanie bezpieczeństwa:

a) ewakuacyjne,

b) techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

c) zakazów i nakazów,

d) ostrzegawcze i informacyjne.

Ponadto w swojej ofercie firma CimaTech posiada również artykuły z zakresu bhp.

 


W ramach wykonywanych usług Firma CimaTech
 oferuje
sprzedaż artykułów z zakresu bhp, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. W swojej ofercie posiada m.in.:

1) Instrukcje bhp:

a) ogólne,

b) budowlane i instalacyjne,

c) dla obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu (budynki biurowe, szkolne, służby zdrowia, produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, restauracyjne, hotelowe itp.),

d) przy obsłudze maszyn i urządzeń,

e) higieniczno – sanitarne,

f) przy pracach transportowych,

g) przy wykonywaniu prac w różnych dziedzinach przemysłu.


2)
Instrukcje z zakresu pierwszej pomocy
(w różnych sytuacjach wypadkowych oraz zagrożenie zdrowia i życia człowieka)


3) Apteczki pierwszej pomocy


4) Karty oceny ryzyka zawodowego


5) Oznakowanie bezpieczeństwa:

a) ewakuacyjne,

b) zakazów i nakazów,

c) ostrzegawcze i informacyjne,

d) dróg wewnątrz zakładowych,

e) budowlane,

f) elektryczne,

g) substancje niebezpieczne,

h) substancje chemiczne.


6) odzież robocza i ochronna:

a) obuwie,

b) ochrona głowy, słuchu, oczy, twarzy,

c) dróg oddechowych.

Ponadto w swojej ofercie firma CimaTech posiada również artykuły z zakresu ochrony ppoż.

 


Organizacja zadań
oraz pozostałe  zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W polskim systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, czyli stron stosunku pracy, jest Kodeks pracy (będącym jednym z polskich kodeksów prawnych).

Reguluje on w szczególności kwestie dotyczące stosunku pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez wyjątku i w zdecydowanej większości przypadków jest stosowany bezpośrednio.

W przepisach Kodeksu pracy (w szczególności jego dziesiątego działu) zawarta jest przede wszystkim generalna zasada organizowania wszelkiej pracy w taki sposób, aby zatrudnieni przy niej pracownicy mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

O tym, jakie warunki mają być spełnione przy poszczególnych czynnościach i procesach technologicznych w celu zapewnienia tej ochrony, informuje nas szereg przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie delegacji zawartej w Kodeksie pracy, takich jak rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy określające wymagania dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń, stosowania substancji niebezpiecznych, warunków dozoru technicznego, ruchu na drogach publicznych oraz bhp przy wykonywaniu różnych innych prac. Przepisy te konkretyzują i precyzują ogólne obowiązki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy.

Poniżej przedstawiono pozostałe podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Prawa i obowiązki pracownika

Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia oraz warunki uciążliwe w środowisku pracy

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Badania i pomiary warunków uciążliwych oraz czynników szkodliwych dla zdrowia

Prace szczególnie niebezpieczne

Maszyny i urządzenia techniczne

Przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników