social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with captionW ramach wykonywanych usług Firma CimaTech oferuje sprzedaż artykułów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 
które spełniają
wymagania stawiane przez przepisy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. W swojej ofercie posiada m.in.:

1) Instrukcje przeciwpożarowe:

a) ogólne,

b) na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,

c) przy obsłudze podręcznego sprzętu gaśniczego,

d) dla obiektów budowlanych różnego przeznaczenia (budynki biurowe, szkolne, służby zdrowia, produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, restauracyjne, hotelowe itp.),

e) przy wykonywaniu różnych prac.

2) Gaśnice:

a) proszkowe,

b) pianowe,

c) śniegowe,

d) przewoźne,

e) koce gaśnicze.

3) Oznakowanie bezpieczeństwa:

a) ewakuacyjne,

b) techniczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,

c) zakazów i nakazów,

d) ostrzegawcze i informacyjne.

Ponadto w swojej ofercie firma CimaTech posiada również artykuły z zakresu bhp.

 


W ramach wykonywanych usług Firma CimaTech
 oferuje
sprzedaż artykułów z zakresu bhp, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy w trakcie użytkowania obiektów budowlanych. W swojej ofercie posiada m.in.:

1) Instrukcje bhp:

a) ogólne,

b) budowlane i instalacyjne,

c) dla obiektów budowlanych o różnym przeznaczeniu (budynki biurowe, szkolne, służby zdrowia, produkcyjne, magazynowe, sportowe, handlowe, restauracyjne, hotelowe itp.),

d) przy obsłudze maszyn i urządzeń,

e) higieniczno – sanitarne,

f) przy pracach transportowych,

g) przy wykonywaniu prac w różnych dziedzinach przemysłu.


2)
Instrukcje z zakresu pierwszej pomocy
(w różnych sytuacjach wypadkowych oraz zagrożenie zdrowia i życia człowieka)


3) Apteczki pierwszej pomocy


4) Karty oceny ryzyka zawodowego


5) Oznakowanie bezpieczeństwa:

a) ewakuacyjne,

b) zakazów i nakazów,

c) ostrzegawcze i informacyjne,

d) dróg wewnątrz zakładowych,

e) budowlane,

f) elektryczne,

g) substancje niebezpieczne,

h) substancje chemiczne.


6) odzież robocza i ochronna:

a) obuwie,

b) ochrona głowy, słuchu, oczy, twarzy,

c) dróg oddechowych.

Ponadto w swojej ofercie firma CimaTech posiada również artykuły z zakresu ochrony ppoż.

 


Organizacja zadań
oraz pozostałe  zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

W polskim systemie prawa pracy podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników, czyli stron stosunku pracy, jest Kodeks pracy (będącym jednym z polskich kodeksów prawnych).

Reguluje on w szczególności kwestie dotyczące stosunku pracy, wynagrodzeń, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Kodeks pracy obowiązuje wszystkich pracowników bez wyjątku i w zdecydowanej większości przypadków jest stosowany bezpośrednio.

W przepisach Kodeksu pracy (w szczególności jego dziesiątego działu) zawarta jest przede wszystkim generalna zasada organizowania wszelkiej pracy w taki sposób, aby zatrudnieni przy niej pracownicy mieli zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

O tym, jakie warunki mają być spełnione przy poszczególnych czynnościach i procesach technologicznych w celu zapewnienia tej ochrony, informuje nas szereg przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie delegacji zawartej w Kodeksie pracy, takich jak rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy określające wymagania dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń, stosowania substancji niebezpiecznych, warunków dozoru technicznego, ruchu na drogach publicznych oraz bhp przy wykonywaniu różnych innych prac. Przepisy te konkretyzują i precyzują ogólne obowiązki pracodawcy zawarte w Kodeksie pracy.

Poniżej przedstawiono pozostałe podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowe obowiązki pracodawcy

Obowiązki osoby kierującej pracownikami

Prawa i obowiązki pracownika

Organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników

Czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia oraz warunki uciążliwe w środowisku pracy

Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Badania i pomiary warunków uciążliwych oraz czynników szkodliwych dla zdrowia

Prace szczególnie niebezpieczne

Maszyny i urządzenia techniczne

Przekazywaniu do użytkowania nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych, albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzenia produkcyjne oraz inne urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników

 


Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie. Jest oceną stanu bezpieczeństwa w firmie, porównaniem go z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości, dokonywaną na podstawie gruntownej znajomości poziomu bezpieczeństwa pracy w danym zakładzie.

Jest również oceną realizowania zadań służby bhp w zakładzie oraz wynikowym audytem przestrzegania przez pracodawcę wymogów prawnych wobec siebie i pracowników. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi tzw. raport otwarcia, do wykonywania zadań przez pracownika służby bhp i obowiązków pracodawcy.

Analiza pozwala stwierdzić, czy pracodawca wywiązuję się ze swoich podstawowych obowiązków, czyli czy:

1) organizuje pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

2) zapewnia przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonywanie tych poleceń,

3) zapewnia wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru na warunkami pracy,

4) zapewnia wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy oraz innych obowiązków zawartych w Kodeksie pracy.

Szczegóły dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy


Okresowa kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w zakładzie pracy

Okresowa kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów oraz zasad bhp w zakładzie pracy to czynności polegające na ocenie stanu faktycznego oraz porównaniu tego stanu z obowiązującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Taka kontrola może dotyczyć samych pracowników lub innych osób wykonujących pracę i wtedy mówimy o podmiocie kontroli. Jeśli dotyczy np. urządzeń, pomieszczeń pracy, czy szerzej – warunków pracy, wówczas mówimy o przedmiocie kontroli.

Szczegóły dotyczące wykonywania kontroli okresowej warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp


Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia w zakładzie pracy służby bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Kontrola warunków pracy, a także zadania w zakresie bhp dotyczą w takim samym stopniu pracodawcy zatrudniającego tylko 1 pracownika, jak i pracodawcy, który zatrudnia 100 i więcej pracowników.

Szczegóły dotyczące powierzania zadań pracownikom służby bhp

Zadania kontrole i doradcze w zakresie bhp mogą być realizowane przez samego pracodawcę, który ukończył odpowiednie szkolenie lub pracownika służb bhp, pracownika łączącego te obowiązki z innymi zadaniami oraz specjalistę (inspektora) bhp niebędącego pracownikiem zakładu. Warunkiem wykonywania tych zadań przez każdego z nich jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji wymaganych od służby bhp.

Szczegóły dotyczące wymagań kwalifikacyjnych pracownika służby bhp

Uprawnienia pracownika służby bhp