social sharing module joomla

Ta strona używa cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".
joomla slideshow with caption

O firmie

image003Firma CimaTech została założona w 2011 roku. Siedziba mieści się w Solcu Kujawskim. Właścicielem firmy jest Jakub Cimachowski.

Głównym celem firmy jest prowadzenie szerokej działalności w dziedzinie budownictwa, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Misją firmy jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad tymi procesami, prawidłowego projektowania, wykonywania oraz bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa człowieka w tych przesięwzięciach.

Właściciel firmy Jakub Cimachowski w 2004 roku ukończył Budownictwo na Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy uzyskując tytuł mgr inż. budownictwa.

Swoją pracę jako inżynier budowlany rozpoczął poza granicami naszego kraju. Przez rok czasu pracował w Londynie dla firm Team Construction Ltd., Apollo London Limited oraz Europa Contractors (Uk) Ltd. Do jego głównych zadań należało m.in. organizowanie i nadzór nad robotami budowlanymi przy współpracy z kierownictwem budowy i głównym architektem.

W 2005 roku rozpoczął współpracę z firmami PEAB, SKANSKA oraz NCC na terenie Szwecji i Norwegii z ramienia firmy Adpol Sp. z o.o. Do jego głównych obowiązków należało m.in. organizowanie i nadzorowanie prac serwisowo - montażowych w różnych miastach na kilkunastu placach budowy, prowadzenie i aktualizowanie zmian w dokumentacji projektowej w celu dostosowania polskiej technologii do technologii i wymagań skandynawskich oraz współpraca z kierownictwem budowy podczas wykonywania i organizowania robót.W 2007 roku Jakub Cimachowski rozpoczął współpracę z bydgoską firmą „EBUD”-Przemysłówka Sp. z o.o. Do jego najważniejszych obowiązków należało m.in. organizowanie, kierowanie oraz nadzór nad realizacją inwestycji budowlanych, najpierw na stanowisku inżyniera budowy, potem kierownika robót budowlanych i kierownika budowy, jak również kontrolowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bhp na placach budowy w trakcie prowadzonych robót budowlanych. Nadzorował m.in.: 

 • budowę „Międzywodzia” w ramach projektu: „Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy”,


 • rewitalizację Parku Kulturowego Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” w ramach projektu: „Prace projektowe i roboty budowlane w ramach inwestycji Centrum Hewelianum. Budowa kompleksu edukacyjno – rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I A” (inwestycja prowadzona w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC),


 • budowę ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczo – edukacyjnego w Pruszczu Gdańskim w ramach projektu: „Rewitalizacja historycznego centrum Pruszcza Gdańskiego”,


 • budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Stawowej 26 w Bydgoszczy,


 • I etap przebudowy i remontu budynków Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez poprawę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku”,


 • okresowo budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 61 w Bydgoszczy,


 • początek budowy budynku Centrum Dialogu przy Pl. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

W 2009 roku Jakub Cimachowski zdobył uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Pozwoliło mu to na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. kierowanie budowami lub innymi robotami budowlanymi (kierownik budowy), kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego (inspektor nadzoru budowlanego) oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

W 2009 roku ukończył również szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej. Pozwoliło mu to na kontynuowanie zagadnień związanych z tematyką swojej pracy magisterskiej, czyli określanie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej istniejących i nowo projektowanych obiektów budowlanych oraz innych tematów związanych z przeciwpożarowym zabezpieczeniem budynków, terenów i urządzeń użytkowych. Działalność ta ma na celu uzyskanie w najbliższej przyszłości uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

W 2011 roku Jakub Cimachowski ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy uzyskując tytuł specjalista ds. BHP. Pozwoliło mu to na podsumowanie swojej wiedzy i doświadczenia na temat zasad bhp w budownictwie oraz wykonywanie samodzielnych funkcji pracownika służb bezpieczeństwa i higieny pracy w innych gałęziach przemysłu.

Ponadto w między czasie Jakub Cimachowski brał udział w wielu innych szkoleniach, które pozwoliły zwiększyć zakres jego wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji niezbędnych do realizowanego przedsięwzięcia. Do najważniejszych zaliczyć można m.in.:
 

  • Warunki Kontraktowe FIDIC - Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR.
  • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i AQAP 2110 (2120, 2130) - Zakład Systemów Jakości i Zarządzania.
  • Certyfikat energetyczny - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników.
  • Prace budowlane przy obiektach zabytkowych - Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Szkolenie dla architektów i projektantów z zakresu ochrony przeciwpożarowej - D+H Sp. z o.o.
  • Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników - Wyższa Szkoła Godpodarki w Bydgoszczy. Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń.
  • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 180001:2004 - Sai Global.
  • Odpowiedzialność Kierownika Budowy w budownictwie - Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. 
  • Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawnychKujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Drewno jako materiał budowlany. Przyczyny uszkodzeń i naprawy obiektówKujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa - Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  •  Aktualizacja szkolenia inspekrorów ochrony przeciwpożarpwej - Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy.
  • Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa w Warszawie - Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.
  • Kongres Pożarnictwa w Bydgoszczy - wymogi i rozwiązania dla poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych oraz znajomość obowiązujących norm i przepisów w w/w zakresie. ABC procesu odbiorowego. Praktyczne i formalne zasady prowadzenia inwestycji pod kątem uzyskania pozytywnej opinii PSP.
  • BHP w budownictwie - odpowiedzialność kierownika budowy - Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Prawa i obowiązki kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta oraz prowadzenie dziennika budowy - Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Konferencja i Warsztaty Pożarowe Projektanta i Wykonawcy poświęcone aspektom technicznym projektowania, montażu, eksploatacji i zarządzania obiektami budowlanymi o różnym charakterze i przeznaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych w oparciu o zmiany w przepisach - projekt realizowany w ramach Kongresu Pożarnictwa.
  • Obowiązki i uprawnienia osób kierujących pracownikami na budowachKujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współudziale z Państwową Inspekcją Pracy.
  • Wymagania techniczno - budowlane w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych - Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Budownictwa wraz z Kujawsko - Pomorska Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
  • Planowanie, projektowania, zarządzanie, rozbudowa i modernizacja obiektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Najnowsze rozwiąznia, systemy i technologie oraz rozwiąznia projektowe w ww. zakresie - projekt realizowany w ramach Warsztatów Pożarowych Akademii Pożarnictwa w Bydgoszczy przez DND Project.
  • Zmiany w procedutach i przepisach techniczno budowlamnych i przeciwpożarowych z udziałem dr. inż. Dariusza Ratajczaka - eksperta i współautora przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. Najnowsze rozwiąznia, systemy i technologie oraz rozwiąznia projektowe w ww. zakresie m.in w zakresie - projekt realizowany w ramach Warsztatów Pożarowych Akademii Pożarnictwa w Bydgoszczy przez DND Project.
  • Nowelizacja rozporządzenia MIiB z dnia 14.11.2017 r. zmieniającego rozporządzenie ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - szkolenie zorganizowane przez Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowanych przy zastosowaniu Systemów Suchej zabudowy w Budownictwie - szkolenie zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu (PSG) przy współudziale Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Seminarium Kujawsko-Pomorskie dla architektów, projektantów, biur projektowych, inżynierów budownictwa oraz inwestorów instytucjonalnych - ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO - szkolenie zorganizowane przez Millennium Gazeta Budowlana.
  • Informacje na temat BIM (Building Information Modeling) - innowacyjna technologia parametrycznego modelowania informacji o budynku - szkolenie zorganizowane przez Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa prowadzone przez członka krajowego zespołu PIIB ds. BIM.

  • Odpowiedzialność inżynierów budownictwa w zakresie posiadanego ubezpieczenia OC - szkolenie zorganizowane przez Kujawsko - Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PIIB Ergo - Hestia.
  • Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej  - zorganizowane przez Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.
  • Planowanie, projektowania, zarządzanie, rozbudowa i modernizacja obiektów budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego - projekt realizowany w ramach Warsztatów Pożarowych Akademii Pożarnictwa 2019 w Bydgoszczy przez DND Project.
  • Warsztaty szkoleniowe dla Projektantów Systemów Sygnalizacji Pożarowej - Wykorzystanie urządzeń firmy POLON-ALFA w projektach instalacji sygnalizacji pożarowej - szkolenie zorganizowane przez POLON-ALFA.

  • Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Książka obiektu budowlanego - szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Wymagania ochrony ppoż. określone w krajowych i europejskich przepisach o ochronie przeciwpożarowej, przy projektowaniu i eksploatacji obiektów budowlanych, w tym użyteczności publicznej - szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania - szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

  • Postępowanie administracyjne prowadzone przez PSP dla nowopowstających obiektów budowlanych -  szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Wymagania bhp dla prac budowlanych, w tym przy pracach w wykopach -  szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Odpowiedzialność prawna uczestników procesu budowlanego -  szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Postępowanie związanee z samowolami budowlanymi przeznaczone jest dla inwestorów oraz dla pracowników organów nadzoru budowlanego, a także dla osób nadzorujących realizację robót (kierowników budów) -  szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  szkolenie zorganizowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *****Tagi****

kierownik budowy, przeglądy budynków, nadzory budowlane, nadzór na budowie, kontrole okresowe, budynków, usługi, szkolenia, koordynator, bhp, ppoż, BHP, instrukcje, ekspertyzy, opinie, bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy ppoż, dokumentacja powypadkowa, solec kujawski, bydgoszcz, toruń, inowrocław, koordynacja, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, przeglądy, szubin, obsługa inwestycji, kierowanie budowami, stanu technicznego, obiektów budowlanych, kontrola, obiektów, inspektor, specjalista, inwentaryzacje, grudziądz, żnin, świecie, inowrocław, włocławek, piła, gniezno, koronowo, tuchola, chełmno, wąbrzeźno, brodnica, rypin,lipno, więcbork, szamocin, mrocza, wyrzysk, kruszwica, ciechocinek, gdańsk, gdynia, sopot, tczew, malbork, starogard gdański, pruszcz gdański, chojnice, poznań, konin, września, warszawa